Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi


BİZCE TATİL tarafından sunulan ürün, hizmet ve fırsatlar ile ilgili olarak vermiş olduğumuz iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçilmesini onaylıyorum ve aşağıda yer alan sözleşme şartlarının tamamını kabul ediyorum.


SÖZLEŞME ŞARTLARI:


1- TARAFLAR

Bir taraftan  ...... adresinde bulunan ...... (kısaca ACENTA olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, ...... adresinde ikamet eden ...... ve tur / hizmetten faydalanacak olan kişiler (Kısaca TÜKETİCİ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. İş bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler, Tüzük Ve Genelgeler, Tebliğ ve Çizelgeler, 2634 S.K., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri ile uluslararası özel ve resmi sözleşmeler tatbik olunacaktır.


2. REZERVASYON, ÖDEME, SATIN ALMA

Tüketicinin tura kesin rezervasyon yapması ödeme ile mümkündür. Rezervasyon kayıt alındığı anda toplam tur hizmet bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Acenta tarafından Tüketici ile üzerinde mutabık kalınmış istisnai durumlar ve süre tanınmış bir ödeme planı var ise;  Tüketicinin hizmetin başlamasına 30 gün kalana kadar ödemesini tamamlaması gerekmektedir. Hizmetin başlamasına 30 gün kalana kadar bir rezervasyonun ödemesi tamamlanmamış ise yapılan rezervasyon Acenta tarafından tek taraflı iptal edilerek, toplam tur bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Bu miktarı aşan rakam tüketiciye iade edilir.


3. ÖZEL İNDİRİMLİ PROMOSYON VB. ÜRÜNLER VE ÖDEME

Promosyon, İndirimli, Özel Ürün hizmet satın alan tüketiciler için hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce tamamının ödenmesi gerekmektedir.  İstisnai nedenlerden ötürü Acenta ile Tüketici arasında bir ödeme takvimi oluşturulmuş ise,tur ödemesinin engeç 30 gün kalana kadar ödemesinin tamamlanması gerekmektedir. Bu sürenin aşılması halinde yapılan ödemenin tamamı kullanılmış sayılarak rezervasyon iptal edilir.  Bu hizmet ürünleri,  Acenta tarafından çok özel indirim koşulları oluşturulmuş olup iadesiz birçok hizmet içermekte olup Tüketicinin iade hakkı bulunmamaktadır. Bu maddede bahsedilen ürünleri satın alan tüketici Cayma tazminatı %100 iadesiz bir ürün aldığını peşinen kabul eder.

 

4. TUR PROGRAMI VE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI

Paket Tur'un içeriğine dair  tüm  bilgiler,  (yolculuğun  başlangıç  ve  bitiş  tarihi  ile  yeri,  kullanılan ulaşım  araçları,  yolculuk hareket ve dönüş saat  tarih  ve  yerleri,  konaklama  türü  ve  nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun  vize pasaport yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari  katılımcı  sayısı  ve  iptal  bildirimi  için  son  tarih, turun fiyatı)  www.bizcetatil.com web sayfasında ilan edilir. Tüketici turu satın aldığında Voucher belgesi ve Hizmet sözleşmesi ile birlikte Tüketiciye teslim edilir. Satın alma eylemi itibariyle; Paket Turun, Tur programı, Hizmet Sözleşmesi  ve Voucher belgesi  ayrılmaz bir bütün haline gelir. Paket turu satın alan Tüketici Voucher üzerinde belirtilen tüm katılımcılar adına  taraf  olduğunu  ve  onları  da  temsil  ve  ilzam  ettiğini, kendisine ilgili  yasal mevzuat kapsamında  verilen  “Ayrıntılı Gezi Programı”  içeriklerinden  tüm katılımcılara  bilgi  vermekle  yükümlü  ve  sorumlu  olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici  bundan  sorumludur. Bu doğrultuda Tüketiciye verilen “Ayrıntılı Gezi Programı tüm katılımcılara verilmiş  sayılır. Voucher üzerinde adı geçen tüm Tüketiciler ayrı ayrı Paket turun tüm detaylarını kabul etmiş ve paket tur sözleşmesini onaylamış sayılır. “Ayrıntılı Gezi Programı” “Tura Katılım belgesi Voucher” ‘’Hizmet Sözleşmesi’’ Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca “Ön Bilgilendirme Broşürü” işlevlerini yerine getirdiğini ve bu bilgilerin işbu sözleşmenin öncesinde kendisi ile paylaşılmış olduğunu ve aynı zamanda işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu kabul ve beyan eder.


5. İPTAL VE DEVİR ŞARTLARI

5.1.PROMOSYONLU TURLARDA İADE;

Promosyonlu veya kampanyalı ürünlerde rezervasyon yapıldıktan sonra kesinlikle iptal etme hakkı bulunmamaktadır.


5.2.YURTDIŞI TURLARDA İADE;

Yurtdışı turlarda aksi belirtilmemiş ise gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 30 günden az kalan zamanlardaki iptal ya da değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını Bizce Tatil’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


5.3.GEMİ TURLARINDA İADE;

Gemi turlarında aksi belirtilmemiş ise gezisinin başlamasına 60 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 60 günden az kalan zamanlardaki iptal ya da değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını Bizce Tatil’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


5.4.YURTİÇİ TURLARDA İADE;

Yurtiçi turlarda aksi belirtilmemiş ise gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 30 günden az kalan zamanlardaki iptal ya da değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını Bizce Tatil’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


5.5.GÜNÜBİRLİK TURLARDA İADE;

Günübirlik turlarda aksi belirtilmemiş ise gezinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 30 günden az kalan zamanlardaki iptal ya da değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını Bizce Tatil’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


5.6.HAVAYOLU, TREN, GEMİ VB. BİLETLERİ İÇEREN TURLARDA İADE;

Paket Tur İçeriğinde Havayolu, Tren ulaşımı gibi farklı taşıyıcıların hizmetleri bulunan tüm paket turlarda; Paket turun satın alınması ile birlikte, Tüketici adına, Taşıyıcı şirketten Bilet düzenlendiği için iptal ve vazgeçme taleplerinde Bilet kuralları geçerli olacaktır. Taşıyıcı şirketin bilet kuralları Uluslar arası ve farklı Ulaştırma kanunları ile düzenlendiği ve Paket tur yasa ve kanunları dışında bir çerçeveye sahip olduğu için yukarıda belirtilen Paket Tur iptal kuralları bu hizmetler için geçerli değildir. Tüketici, Paket turu satın aldığında Bizce Tatil’in kendisi ve taşıyıcı şirket arasında aracı durumda olduğunu peşinen kabul eder. Taşıyıcı şirket bilet kuralları Tüketici paket turu satın aldığı anda başlar ve ilgili seyahati tamamlayana kadar devam eder. Farklı taşıyıcıların biletlerini içeren bir paket Tur satın almış tüketicinin Tur iptallerinde, Tur hareketine kalan süreye bakılmaksızın ilgili bilet kuralları gereği ödenen ücretin tamamı yada bir kısmı taşıyıcı şirkete ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar tur ücretinden düşülerek kesinti yapılarak iade edilir. Mücbir sebep olarak kabul edilen haller ve/veya sağlık nedeniyle Tüketicinin Tur iptallerinde de Taşıyıcı şirketin bilet kuralları geçerli olur. Bizce Tatil Tüketicinin Mücbir sebebini kabul ederek tur bedelini iade etme kararı alsa dahi taşıyıcı şirketin Bilet bedelleri üzerinde yapılabilecek kesintilerine engel olma imkanı bulunmamaktadır.  Bizce Tatil ‘in olası bu kesintiler üzerinde sorumluluğu olmayıp Tüketicinin Bizce Tatil’den tazminat talep etme hakkı yoktur.


5.7. TÜM TURLARDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI;

İsim değişiklikleri hallerinde;

Yurtdışı Turlarda turun satışından turun hareketine 30 gün kalana kadar ücretsiz yapılabilir.

Yurtiçi Turlarda turun satışından turun hareketine 15 gün kalana kadar ücretsiz yapılabilir.

Günübirlik Turlarda turun satışından turun hareketine 7 gün kalana kadar ücretsiz yapılabilir.

Bu sürelerden daha az zaman kala yapılan taleplerde;  isim değişikliklerinin belirli bir ekstra ücret ile yapılması ve/veya Bazı hizmetlerin değişip bazı hizmetlerin isim değişikliğine izin vermemesi ve/veya hiç değişiklik yapılamaması gibi bir durumlar yaşanabilir. Bu gibi hallerde tüketiciye isim değişikliğinden oluşan fark ücreti iletilir. Bu ek bedelin Tüketici tarafından kabul edilmesi ile gerekli isim değişikliği yapılır. Değişiklik yapıldıktan sonra Tüketicinin fark ödemesini yapmaması halinde Bizce Tatil’in tüm rezervasyonu iptal etme ve/veya tüm masrafları Tüketiciye rücu etme etme hakkı  vardır.  İsim değişiklikleri tüketici talebi ve onayı ile yapılır. Telefon, mail, sms ile Bizce Tatil’e sözlü ve/veya yazılı iletilen tüm değişiklik talebi müşterinin onayı olarak kabul edilir.


5.8. TURLARDA ARA UÇUŞ, VİZE, SİGORTA İPTALLERİ;

Yurtdışı seyahatlerinde ve gemi turlarında vize ve sigorta bedelleri ile varsa, tur ile sunulan iç hat bağlantı uçak bileti ücretleri iade edilmez.


5.9. MÜCBİR SEBEP VE/ VEYA SAĞLIK HALLERİNDE İPTALLER;

Tüketici veya birinci derecede akrabaları için kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan ve devlet hastanelerinden alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden (gemi turlarında ise 60 günden) daha az bir süre kala, yazılı olarak fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin Bizce Tatil’e ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir. 1618 Sayılı kanun gereği bu iptalin bir sigorta kapsamına girmesi halinde gerekli iade sigorta şirketi tarafından yapılır ve iadenin gerçekleşme süresi sigorta hasar iade işlem süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sigorta iade işlemlerinin süresi ve evrak işlemlerinde Bizce Tatil’in sorumluluğu bulunmaktadır.


5.10. BİZCE TATİL TARAFINDAN YAPILAN TUR İPTALİ;

Bizce Tatil, Tur yeter sayısına ulaşılamaması, hava ve yol şartları, Mücbir sebepler  ve/veya benzeri nedenlerle turları kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.  Bu durum, yurtdışı turlarda turun hareketine en az 7 gün kala, yurtiçi turlarda, turun hareket tarihine en az 2 gün kala, günübirlik turlarda turun hareketine 1 gün kala Tüketiciye bildirilir. Bizce Tatil bu gibi İptal durumlarında Tüketicinin ödemesinin tamamını 14 gün içerisinde geri iade eder. Tüketicinin Bizce Tatil ‘den bu iptal ile ilgili tazminat talep etme hakkı yoktur.


5.11. KREDİ KARTI İADELERİ ;

Kredi kartına yapılan iadelerde, bankaların çalışma koşullarına bağlı olarak yapılan iadenin karta yansıması 14 işgününü bulabilmektedir. Tüketici kredi kartı ile satın aldığı bir Paket tur için kendi bankasına iade talebi yapması halinde Bizce Tatil iptal iade şartları geçerlidir. Paket turu satın alırken kabul ettiği iptal iade şartları gereğince Kredi Kartı ödemesini bankadan geri talep etme hakkı yoktur.  Kredi kartı iade işlemleri sadece Bizce Tatil tarafından yapılabilir.


6.TÜKETİCİNİN TURU KAÇIRMASI ;

6.1. Tüketici kendi arzusuyla isteyerek yada istemeyerek; seyahatin başlangıcı olarak belirlenmiş hareket noktasında ve saatinde hazır bulunmadığı takdirde turu kaçırmış kabul edilir. Bu durumda Acenta Tüketiciyi telefon ile arar ve/veya mesaj gönderir. Tüketicinin 5 dakikayı aşmayan bir sürede gelebilecek durumda olması halinde Tüketici beklenir. Bu süreyi aşan durumlarda Tüketici Turu kaçırmış sayılır ve Acenta seyahati başlatır. Bu durumda Tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.  Tüketici kaçırdığı bir seyahati ve/veya turu başka bir tarihe erteleyemez, ücret iadesinde bulunamaz.


6.2. TURU KAÇIRAN TÜKETİCİNİN YENİDEN TURA KATILMASI

Turu kaçıran Tüketicinin, Tura başka bir duraktan katılma imkanı varsa bunun organizasyonu ve ilave masrafları tüketiciye aittir. Tüketicin böyle bir durumda; Acenta’ya bilgi vererek, katılacağı yeni durak saatinde ilgili durakta hazır olması gerekir.  Toplam süresi 24 saatten uzun seyahat ürünlerinde ; Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Aksi durumunda; Acente, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptaller seyahat eden gruba hizmet sağlayan partner tedarikçilerine karşı Acentanın bildirim zorunluluğu nedeniyle yapılmakta olup, Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi doğurmaz ve iade yapılmaz. Turun başlamasından en geç 24 saat içinde, Tüketici tarafından yazılı olarak, Acentaya bildirilmiş, Tura nasıl ve nerede katılacağını içeren bir başvuru olmadığı takdirde Tüketici tura yeniden katılım hakkını kaybeder.


7.TUR İÇERİĞİ ve İÇERİĞİNİN DEĞİŞMESİ

Acente Tüketicisine sunmayı taahhüt ettiği tüm hizmetleri eksiksiz sunmakla yükümlüdür. Acenta tüm bu hizmetlerin toplamından sorumlu olması nedeniyle hizmet içeriklerinden biri yada birden fazlasında sorun yaşayacağını düşünüyorsa değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Acenta gerekli gördüğü durumlarda, seyahat öncesinde ve/veya seyahat anında, Tüketiciye bildirmek kaydıyla, ilan ettiği veya kayıt aldığı turların hizmet içeriklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Acente hizmeti kapsamındaki havayolu seyahatleri, tren ulaşımları, otel isimleri, tüm ulaşım araçları, görevli rehber, kaptan, yardımcı kaptan, hizmet görevlisi gibi tüm görev ekibini zorunlu haller nedeniyle değiştirebilir. Seyahatin hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tur öncesinde böyle bir değişikliğin Acenta tarafından yapılması halinde değiştirilen içeriğe denk ve/veya daha üst standartta bir hizmet alternatifinin Tüketiciye sunulması gereklidir. Böyle bir değişikliğin Tur öncesinde Tüketiciye bildirilmesi halinde; Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, iptal kuralları çerçevesinde iade alma hakkına sahiptir. Turun gerçekleşmesi sırasında Acenta tarafından yapılan tüm değişiklikler, toplam hizmetin kusursuz verilebilmesi için ve/veya zorunlu haller nedeniyle yapılmış olup, Tüketici için tazminat hakkı doğurmaz. Tüketicinin aksini düşündüğü hallerde; bu değişimlerle ilgili elindeki bilgi ve belgelerle  TURSAB’a konuyu ileterek TOAR komitesi tarafından incelenmesini talep edebilir ve/veya TURSAB ‘ı hakem tayin edebilir.


8. BAGAJ SORUMLULUĞU ve KAYIP HALLERİ

8.1. Tüm seyahat boyunca Tüketici beraberinde getirmiş olduğu Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllere uymakla mükelleftir. Tur süresince bagajını tur aracına teslim etmek, teslim almak, otel odasına ulaştırmak kendi sorumluluğunda bulunmaktadır.

8.2. Acentanın anlaşmalı taşıyıcısı Araç veya Kaptan veya Görevli personelinin kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; Tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, toplam hizmet bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, Acente tarafından tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur.


9. VİZE İŞLEMLERİ GENEL HÜKÜMLERİ

9.1. Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dâhil değildir. Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat takip edeceğini beyan eden müşteri, vize işlemlerinin gerçekleşmesini ileri sürerek sözleşmeyi fes edemez sorumluluk müşteriye aittir.

9.2. BİZCE TATİL Tüketicilerin pasaportlarını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu konuda  Tüketicinin beyanı  esas alınır. BİZCE TATİL tarafından vize  takip hizmeti

almayan,  vizesi  olduğunu  ve/veya  yeşil  pasaport  sahibi  olduğunu  veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden, ya da vizesiz bir ülkeye tur satın  alan katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize- pasaport koşullarına uygunluğunu  kontrol  etmeleri  münhasıran  kendi sorumluluğundadır. BİZCE TATİL vize  almayan,  vizesini  kendisi  alacağını  belirten,  vizesiz bir  ülkeye  tur  satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri v.b. pasaportlarından  ve  vizelerinden  kaynaklanan  sair  nedenlerle seyahate  katılamamalarından  BİZCE TATİL sorumlu  tutulamaz. Bu durumda ki katılımcılar eğer yeşil pasaport sahibi ya  da  vizesiz  bir  ülkeye  seyahat  edecekler  ise; pasaportlarının  gezinin bitiş tarihinden itibaren en  az  6  aylık  geçerlilik  süresinin  bulunduğunun,  yeni  düzenlemeye  uygun  çipli bir pasaporta sahip olup olmadığının, pasaportunda yırtık, sökük v.s bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin  bitmemiş  olduğunun,  giriş  çıkış  sayılarının  adedinin  (tek  giriş–çift  giriş–çok  giriş) ve vizelerini  yanlış  kullanmadıklarının  kontrolünü  sağlamalıdırlar.Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu  beyan  eden  veya  vize  işlemlerini  bizzat  kendisi  takip edeceğini  belirten  Tüketici,  vize  işlemlerinin  gerçekleşmemesini  ileri  sürerek  sözleşmeyi feshedemez,  sorumluluk  Tüketiciye  aittir, tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

8.3 VİZE ALINMASI VE VİZE EVRAKLARININ BİZCE TATİL’E TESLİM EDİLMESİ:

BİZCE TATİL ile yurtdışı turuna  katılacak  olan  Tüketici/Katılımcılar’ın,  yurtdışına  çıkış  için  gerekli vize  takip  işlemini  BİZCE TATİL 'in üstlenmesini talep etmesi durumunda  BİZCE TATİL ve/veya çalıştığı  yetkili  acente  tarafından  katılımcılara verilecek  vize hizmetine ilişkin usul ve esaslar bumaddede düzenlenmiştir.  Vize başvurusu için gerekli  olan  evraklar  ve  vize  masrafları ile  vize  hizmet bedeli,  ilgili  Konsolosluğun  bildirdiği  şekilde  eksiksiz  olarak,  tur  hareket  tarihinden  en geç 45  gün önce Tüketici tarafından  BİZCE TATİL  ve  BİZCE TATİL 'in  talebi  doğrultusunda acenteye  teslim  edilmelidir.  Teslim  edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en  az  6  aylık geçerlilik  süresinin bulunması, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle Katılımcıların bu riski tolere etmeleri için sigorta yaptırmaları BİZCE TATİL  tarafından önerilmektedir.  Bu konuda sözleşme  imzası  sırasında  Tüketici/katılımcılar  bilgilendirilmiştir. Pasaportların  geçerliliği ve pasaportlarda   yer alan deformasyonlar (yırtık, sökük, vb.) kişinin kendi sorumluluğunda olup, konsolosluk yada ülke girişlerinde polis  kontrolü  sırasında çıkacak herhangi bir aksaklık ve engellemelerden BİZCE TATİL  sorumlu değildir.


8.4 VİZE İŞLEMLERİNDE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI ve VİZE REDDİ HALLERİ

Katılımcılar konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi  başvuru yapmak üzere  evraklarıyla beraber  konsolosluk  tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katılımcılar vize verilmemesi nedeniyle BİZCE TATİL 'den herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı kendilerinden tahsil edilir. Katılımcının BİZCE TATİL  veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını  teslim  edip,  teslim  edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi  durumunda;  Konsolosluk  tarafından Tüketiciden  talep  edilen  eksik  evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler  Tüketiciye  aittir.  Bu sebeple  alınamayan vizeler BİZCE TATİL  ve/veya yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur bedelinin tamamı tahsil olunur. Tüketici/Katılımcılar, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında  başvuru  yapmış olmasına  rağmen  Konsolosluk  tarafından  başvuru  reddedilirse  veya  yine  taraflardan kaynaklanmayan  nedenlerle,  ilgili  konsolosluk tarafından turun  başlangıç  gününe  kadar  pasaportlar teslim  edilmezse,  ya  da  verilen  vizenin  geçerlilik  süresi  konsolosluk tarafından tur  tarihlerinden eksik  olarak  düzenlenirse  BİZCE TATİL  ve/veya  acentenin  sorumluluğu doğmayacaktır. BİZCE TATİL  ve/veya yetkili acente ve Tüketici tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi  durumunda,  BİZCE TATİL,  tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip  olacaktır.

BİZCE TATİL ve/veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü  veya edinimlerini  taahhüt edebilme yetkisi yoktur. BİZCE TATİL  veya acentesinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen Konsolosluklardaki gecikmelerden BİZCE TATİL aracı kurum  olması

sebebiyle  kendi  veya  yetkili  acentesi  sorumlu  değildir.  Konsolosluk  tarafından iade edilen belgeler BİZCE TATİL veya yetkili acente tarafından Tüketiciye teslim edilir.  Konsolosluğun  vize vermemesi halinde BİZCE TATİL 'İn herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı”

uluslararası kurallar gereği konsolosluk sözlü ve/veya yazılı beyanına dayanır. Bunları tartışma imkanı ve yetkisi  bulunamamaktadır.

 

8.5 YURTDIŞINA ÇIKIŞ ENGELİ ve/veya ÜLKEYE GİRİŞE İZİN VERİLMEMESİ HALLERİ

Tüketicinin hüsnüniyet  kurallarına  aykırı  olan  hareketleri  neticesinde  (vergi  borcu,

askerlik  durumu,  yurtdışına  çıkış   yasağı,   kara  liste  olma  durumu,  v.b)  ya  da  kendi  kusuru, ihmali  ve  özen  yükümlülüğünü  yerine    getirmemesi (pasaporttaki  eksik,  yırtık,  deformasyon  vb.) vizenin  alınamaması  veya  yurtdışına  çıkışına  engel  olunması   durumunda BİZCE TATİL 'in veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Tüketici tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış  olmasına  rağmen,  gidilen  ülkede  herhangi  bir nedenle içeri sokulmayan  veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen Tüketiciye herhangi bir geri ödeme  yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan BİZCE TATİL veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.


9.ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI ve SORUMLULUKLAR

9.1. İşbu sözleşme ile sağlanan hizmetin içeriğinde (ulaşım, konaklama vb.) birden fazla hizmetin bulunması halinde ve bu hizmetlerin 24 saati aşan bir süreyi kapsaması halinde Paket tur olarak kabul edilir. Tüketici bu bağlamda bir Paket Tur satın alınmış ise;  Acenta Paket Tura katılacak olan tüm tüketicileri için 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortası yapmakla yükümlüdür. İlgili yasa gereği 24 saati aşmayan hizmetler Paket tur olarak anılmaz ve Acentanın Tüketicileri için Zorunlu Seyahat sigortası düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

9.2. Paket tur hizmeti satın alındığı takdirde, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Zorunlu seyahat sigortası ile sağlanan bu teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.

9.3. Zorunlu seyahat sigortası malii sorumluluk sigortası niteliğinde olup Sağlık sigortası veya hayat sigortası teminatlarını kapsamamaktadır. Sadece Acentanın hizmet veremeyecek duruma düşmesi ve Acenta iflası gibi hallerde tüketiciyi korumak amacını taşımaktadır.

9.4. Acenta tüm tüketicilerine yurtiçi ve/veya yurtdışı seyahatleri anında geçerli olacak sağlık teminatları içeren bir seyahat sağlık sigortası ile kaza hallerinde tazminat hakkı içeren bir hayat sigortası yapmalarını tavsiye etmektedir. Tüketici dilerse paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Tüketicinin talep etmesi halinde Acenta, bu gibi teminatları içeren bir sigortayı ekstra bedel karşılığında Tüketiciye sunabilir. Bu teminatlara sahip bir sigortayı Tüketici sigorta şirketlerine başvuru yaparak kendisi de seyahat öncesinde yaptırabilir. Tur esnasında tüketicilerin başlarına gelebilecek kaza halleri, sağlık sorunları, vefat gibi durumlarda bu içerikte ve teminatları kapsayan bir sigortanın yapılmış ve/veya yapılmamış olması tamamen tüketicinin sorumluluğundadır. Tüketicin tur süresi içerisinde ve/veya  esnasında bir kaza geçirmesi, hastalanması ve/veya vefatı halinde Acentaya karşı herhangi bir tazminat ve/veya rücu hakkı yoktur.

9.5 Tüketici Paket turu satın alırken zorunlu seyahat sigortası içeriğini bilerek kabul etmiş olur. Başka bir sigorta talebi olduğuna yada olmadığına kendisi karar verir. Acenta bu konuda sorumlu tutulamaz.

9.6.Tüketici turu satın alırken kendi sağlığının ve kondisyonunun bu tura uygun olduğuna yine kendisi karar vererek tüm sorumluluğu kendisi alarak katılır. Tur içeriğindeki faaliyetler, geziler, yürüyüşler, ulaşımlar ve benzeri tüm içerikler esnasında hastalanması, sakatlanması, kaza geçirmesi hallerinde Acentayı sorumlu tutamaz, Acentanın bu konularda herhangi bir ihmalinden söz edemez. Tüketici tur esnasında öncelikle kendi sağlığını korumak, kendisi ve tüm diğer tüketicilerin sağlıklarını tehlikeye atacak hallerden sakınmak ile yükümlüdür. Tüketicinin tur içerisinde neden olduğu ve diğer tüketicilerin olumsuz etkilendiği olayları Acentanın Tüketiciye rücu etme hakkı saklıdır.


10. GENEL HÜKÜMLER

10.1 Tüketici, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik  ve  iletişim  bilgilerinin  hatalı  bildirilmesi nedeniyle  meydana  gelebilecek  neticelerden  (örn. Havayolu  cezası,  vize  sorunu,  seyahat  ile  ilgili yapılması  gereken  bilgilendirmelerin  ulaşmaması,  tura katılamamaları vb.) BİZCE TATİL sorumlu değildir.

10.2. Acente, sözleşme konusu hizmetin başlangıcından sonra ortaya çıkan mücbir sebepler ve Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerde sorumlu değildir. Sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi aynı zamanda fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

10.3. Tüketici; rehber, tesis, acente, ulaşım aracı yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal güvenliği ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

10.4. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, Acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış sayılır.

10.5.Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

10.6. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicilerin, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmesinde imzası bulunan ve bulunmayan tüketicilerin kendi aralarında ücret, içerik ve tüm diğer hususlardaki anlaşmazlıklarından sorumlu tutulamaz. Bu gibi anlaşmazlık hallerinde, Acentenin tüm tüketicilerine ayrı ayrı rücu hakkı saklıdır.

10.7. Seyahat süresince ve/veya seyahat esnasında, Tüketicinin, Acentanın veya görevlendirdiği rehber veya yardımcı personellerinin hatası nedeniyle herhangi bir zarar gördüğünü iddia etmesi halinde; Tüketici tüm iddialarını kanıtlamak, kanıtlayıcı belgeler ve bilgiler sunmak ile yükümlüdür.  İlgili belgeler ve kanıtların Tursab ve/veya T.C. mahkemeleri tarafından geçerli ve haklı bulunması halinde; Tüketicinin zararını tazmin hakkı veya tazminat hakkı ödemiş olduğu tur bedelini aşamaz. Tüketici bu sözleşme ile Acenta ile arasındaki tüm alacak verecek haklarının tur bedeli ile sınırlandırılmış olduğunu kabul ve beyan eder.

10.8. Acentenin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

Güncelleme: 01.09.2019 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten önce ki sirküleri geçersiz kılar.